Kişisel Veri Başvuru Formu

A.Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:

Ad-Soyad
T.C. kimlik no*
Tebligata esas yerleşim veya işyeri adresi
Varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks no

* Yabancılar için uyruk/pasaport no/kimlik no.

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Eski Çalışanım
Müşteri
Ziyaretçi
İş Ortağı
İş Başvurusu/CV paylaşımı yaptım
3.Kişi Firma Çalışanıyım
Diğer(……………………………..)

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

   Adresime gönderilmesini istiyorum. 

    E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13.maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza :